ÅbenSkole

Ikast-Brande Kommune

Stenalderjæger I – Uroksejagten

Kom med tilbage til stenalderen! Oplev, hvordan
man jagede. Se hvilke våben og redskaber, der
blev brugt. Og find ud af hvilke dyr, der blev
jaget.

MUSEUMSBESØGETS INDHOLD

Klosterlund Museum er kendt for de mange
spændende stenalderfund.
Undervisningsforløbet kombinerer vidensformidling og introduktionen til ægte genstande
fra stenalderen med inddragelsen af elevernes
forestillingsevne og indlevelse gennem leg og
bevægelse.
Først laver vi jagtamuletter af ting fra naturen. Så drager vi ud i skoven på uroksejagt,
mens vi forestiller os, hvordan skoven så ud i
jægerstenalderen. Hvordan ville vi være klædt?
Hvilke våben og redskaber ville vi have med?
Hvilke dyr kunne vi jage?
Til slut besøger vi den lille museumsbygning
i Stenholt Skov, hvor vi ser de ægte fund fra
stenalderen, rører ved den skarpe flint og relaterer til vores oplevelser på uroksejagten.

EMNER

• Livet i stenalderen og samspillet mellem
mennesker og natur.

FORMÅL

• At stifte bekendtskab med nogle af de
allerførste mennesker i
Danmark.
• At skabe indlevelse i en anden tid med
helt andre livsvilkår og indbyde til dialog
om fortiden med udgangspunkt i sanselige
oplevelser og konkrete genstande.

LÆRINGSMÅL

• Eleverne kan sammenligne deres
egen hverdag med hverdagen i
jægerstenalderen.
• Eleverne kan indsamle og sortere
genstande fra naturen omkring dem.
• Eleverne kan sammenligne tidlige tiders
familie, slægt og fællesskaber med eget
liv.

RAMME
1 time før besøget
2 timer under besøget
1-2 timer efter besøget

SE MERE PÅ: museummidtjylland.dk/skoler-og-institutioner/


SKRIV EN KOMMENTAR