ÅbenSkole

Ikast-Brande Kommune

Skoleliv – At være barn på oldefars tid

Kom tilbage til dengang oldefar var barn – og
oplev, hvordan skolelivet foregik dengang i
skolestuens autentiske rammer.

MUSEUMSBESØGETS INDHOLD

Vester Palsgaard Skovmuseum og Klosterlund
Museum tilbyder skoleundervisning som i
de gamle dage. Når eleverne ankommer får
den samlede klasse først en introduktion til
museet, og til hvorfor man har kulturhistoriske
museer. Derefter bliver klassen delt op i to
hold, hvor den ene del af klassen skal arbejde
med gamle lege på gårdspladsen, mens den
anden del af klassen sidder i skolestuen.
Halvvejs inde bytter de to hold.
I skolestuen gives der en kort introduktion
til livet i skolen i begyndelsen af 1900-tallet.
Eleverne oplever en skoledag med gammeldags
undervisningsmetoder og materialer. Der
er f.eks.: Skriveøvelser med griffel på tavle
og med pen og blæk samt gennemgang af
salmevers og Luthers Katekismus.
EMNER

• Skole som i gamle dage.
• Gamle lege.

FORMÅL

• At eleverne får indblik i skole- og børneliv
for hundrede år siden.
• At opnå og indleve en forståelse for egen
skoledag og fritid.
• At opleve kristendommens betydning for
hundrede år siden.

LÆRINGSMÅL

• Eleverne opnår viden om kristendommens
betydning i Danmark for hundrede år
siden.
• Eleverne får kendskab til brugen af salmer
og Luthers Katekismus.
• Eleverne kan sammenligne deres egen
hverdag, med skole- og børneliv for
hundrede år siden

RAMME
1 time før besøget
2 timer under besøget
1-2 timer efter besøget

SE MERE PÅ: museummidtjylland.dk/skoler-og-institutioner/


SKRIV EN KOMMENTAR