ÅbenSkole

Ikast-Brande Kommune

Begravelse, Tid og rum til samtale om døden.

Hvor kommer vi fra, hvad laver vi her og hvor skal vi hen bagefter? Store spørgsmål, som vi hverisær kæmper med. Vores begravelseskultur afspejler vores holdning til døden. Kulturen ændres i takt med den almindelige samfundsudvikling. Bedemanden kan være en god samtalepartner, når man skal danne sin egen holdning til døden.
Forbehold: Humor indgår i aktiviteten i passende omfang.

Bogstavjagt på museet

Gå på jagt efter bogstaverne blandt de mange,
originale genstande – og oplev og lær alfabetet i
helt nye rammer gennem leg og opdagelse.

MUSEUMSBESØGETS INDHOLD

Bogstavjagten på museet indledes med en
opvarmningsøvelse, hvor museumsformidleren
fnder bogstaver med eleverne. På den måde
kommer eleverne i det rette mind-set til at
udforske museet på egen hånd. Samtidig vil
formidleren fortælle lidt om de spændende
ting, eleverne kan se på et museum.
Bagefter bliver eleverne sluppet løs med et
afkrydsningsskema, hvor de på egen hånd eller
i grupper skal rundt på museet og fnde bogstaver med tilhørende genstande. Afslutningsvis
mødes vi igen og gennemgår museumsalfabetet.
Efter forløbet vil der være mulighed for selv at
gå rundt på museet.

EMNER

• Lær alfabetet at kende på en sjov måde
• Lær museet at kende.

FORMÅL

• At bruge museet på en sjov og anderledes
måde i danskundervisningen.
• At eleverne øver sig i at genkende
bogstavernes former og navne samt deres
lyde.
• At skabe en god og vedvarende relation
mellem børn og museumsverdenen.

LÆRINGSMÅL

• Eleverne kan genkende bogstaverne i
alfabetet.
• Eleverne kan lytte sig frem
til begyndelsesbogstaver for
museumsgenstande.
• Eleverne kan fremlægge genstande og
bogstaver.

RAMME

1-2 timer før besøget
1 time under besøget
1 time efter besøget

SE MERE PÅ: museummidtjylland.dk/skoler-og-institutioner/

Brandkursus

Vil I gerne vide noget om, hvorfor ting brænder og mere vigtigt, hvordan man slukker noget som brænder, så skal I have et brandkursus.

På et sprog som I kan forstå vil I få en viden om, hvad brandtrekanten er, hvorfor der er forskel på hvor let forskellige ting brænder, og hvordan man slukker forskellige småbrande.

Førstehjælp

Har jeres klasse haft førstehjælp?

Da det er et lovkrav, at alle skoler skal have førstehjælpsundervisning, men få skoler rent faktisk prioriterer det, tilbyder vi forskellige kurser på jeres præmisser.

Ønsker I lidt eller meget, livreddende førstehjælp, eller førstehjælp ved tilskadekomst. Vil I gerne vide, hvordan man bruger en hjertestarter, eller måske lære, hvordan man yder hjerte-lunge-redning, så kontakt Kæmp for livet, og vi finder i fællesskab ud af tid, indhold og pris.

Lokale virksomheder og foreninger

I den vedhæftede oversigt kan du finde kontaktoplysninger på nogle af de lokale virksomheder og foreninger, som er interesseret i et samarbejde med skolerne.

Oversigten blev lavet i forbindelse med et lokalt ‘speeddating-arrangement’ mellem skoler/ungdomsuddannelser og lokale virksomheder/foreninger den 19. marts 2015, som Entreprenørskabsskolens Samarbejdsforum stod bag.

Naturvejledning, friluftliv og lejrskole på Naturcenter Harrild Hede og ved Damhus i Hastrup Plantage

Naturcenter Harrild Hede tilbyder daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser naturskoleaktiviteter, der giver naturoplevelser, fysiske udfordringer, samarbejde og læring. Der er mulighed for en lang række emner og aktiviteter, og de kan kombineres med vore lejrskoletilbud.

Et naturskolebesøg bør indgå i et planlagt forløb på skolen eller institutionen, så man får mest muligt ud af timerne på naturcenteret. Nogle forløb indeholder forslag til forberedelse og efterbehandling.

Her kan du se alle mulighederne samt nogle af de nyhedsbreve, der er sendt ud til kommunens skoler og institutioner: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/undervisning/naturskoler/midtjylland/naturcenter-harrild-hede/

Road Show ‘Ung med diabetes’

Diabetesforeningen gennemførte i 2015, Road Showet ’Ung med diabetes’, på 32 skoler/gymnasier i Danmark. 1.647 børn og unge blev mødt af Road Showet.

Road Showet udføres af 2 unge, der på 90 minutter serverer en cocktail af: Fakta om diabetes (fokus på type 1-diabetes), personlige fortællinger om vilkår for personer med diabetes samt aktiviteter, der involverer publikum i vilkår for personer med diabetes.

Frivillige med type 1-diabetes (fortrinsvis studerende) sendes på kursus som forberedelse til Road Showet. Tilbagemeldinger fra lærerne på skoler og gymnasier viser, at Road Showet er aktuelt i forhold til biologiundervisning – også på gymnasialt plan, samt at det er en god støtte til klasser med elever, der har diabetes.

Få en smagsprøve på Road Showet via følgende link:
http://www.diabetes.dk/diabetesforeningen/om-diabetesforeningen/kampagner/roadshow-ung-med-diabetes.aspx

Road Showet kan bestilles pr. mail ved Frivillighedskonsulent, Miriam Munksgaard: mim@diabetes.dk eller på tlf. 41 91 88 08.

Skoleklovnen Koko

Skoleklovnen Koko møder op i 0. og 1. klasser med det primære formål, at vise eleverne, hvor lidt der egentlig skal til at forstyrre undervisningen.

Ideen er via figuren Koko, at få elevernerne til at reflektere over uro i klassen, respekt for andre, mobning mm
Eleverne må ikke vide andet, end at der kommer en ny elev i klassen den dag, Skoleklovnen Koko kigger ind.

Koko skal undersøge, om den kan gå i en almindelig skole – frem for den klovneskole, som den normalt går på.

Se evt: https://www.facebook.com/skoleklovnenkoko

Skoleliv – At være barn på oldefars tid

Kom tilbage til dengang oldefar var barn – og
oplev, hvordan skolelivet foregik dengang i
skolestuens autentiske rammer.

MUSEUMSBESØGETS INDHOLD

Vester Palsgaard Skovmuseum og Klosterlund
Museum tilbyder skoleundervisning som i
de gamle dage. Når eleverne ankommer får
den samlede klasse først en introduktion til
museet, og til hvorfor man har kulturhistoriske
museer. Derefter bliver klassen delt op i to
hold, hvor den ene del af klassen skal arbejde
med gamle lege på gårdspladsen, mens den
anden del af klassen sidder i skolestuen.
Halvvejs inde bytter de to hold.
I skolestuen gives der en kort introduktion
til livet i skolen i begyndelsen af 1900-tallet.
Eleverne oplever en skoledag med gammeldags
undervisningsmetoder og materialer. Der
er f.eks.: Skriveøvelser med griffel på tavle
og med pen og blæk samt gennemgang af
salmevers og Luthers Katekismus.
EMNER

• Skole som i gamle dage.
• Gamle lege.

FORMÅL

• At eleverne får indblik i skole- og børneliv
for hundrede år siden.
• At opnå og indleve en forståelse for egen
skoledag og fritid.
• At opleve kristendommens betydning for
hundrede år siden.

LÆRINGSMÅL

• Eleverne opnår viden om kristendommens
betydning i Danmark for hundrede år
siden.
• Eleverne får kendskab til brugen af salmer
og Luthers Katekismus.
• Eleverne kan sammenligne deres egen
hverdag, med skole- og børneliv for
hundrede år siden

RAMME
1 time før besøget
2 timer under besøget
1-2 timer efter besøget

SE MERE PÅ: museummidtjylland.dk/skoler-og-institutioner/

Stenalderjæger I – Uroksejagten

Kom med tilbage til stenalderen! Oplev, hvordan
man jagede. Se hvilke våben og redskaber, der
blev brugt. Og find ud af hvilke dyr, der blev
jaget.

MUSEUMSBESØGETS INDHOLD

Klosterlund Museum er kendt for de mange
spændende stenalderfund.
Undervisningsforløbet kombinerer vidensformidling og introduktionen til ægte genstande
fra stenalderen med inddragelsen af elevernes
forestillingsevne og indlevelse gennem leg og
bevægelse.
Først laver vi jagtamuletter af ting fra naturen. Så drager vi ud i skoven på uroksejagt,
mens vi forestiller os, hvordan skoven så ud i
jægerstenalderen. Hvordan ville vi være klædt?
Hvilke våben og redskaber ville vi have med?
Hvilke dyr kunne vi jage?
Til slut besøger vi den lille museumsbygning
i Stenholt Skov, hvor vi ser de ægte fund fra
stenalderen, rører ved den skarpe flint og relaterer til vores oplevelser på uroksejagten.

EMNER

• Livet i stenalderen og samspillet mellem
mennesker og natur.

FORMÅL

• At stifte bekendtskab med nogle af de
allerførste mennesker i
Danmark.
• At skabe indlevelse i en anden tid med
helt andre livsvilkår og indbyde til dialog
om fortiden med udgangspunkt i sanselige
oplevelser og konkrete genstande.

LÆRINGSMÅL

• Eleverne kan sammenligne deres
egen hverdag med hverdagen i
jægerstenalderen.
• Eleverne kan indsamle og sortere
genstande fra naturen omkring dem.
• Eleverne kan sammenligne tidlige tiders
familie, slægt og fællesskaber med eget
liv.

RAMME
1 time før besøget
2 timer under besøget
1-2 timer efter besøget

SE MERE PÅ: museummidtjylland.dk/skoler-og-institutioner/