ÅbenSkole

Ikast-Brande Kommune

Begravelse, Tid og rum til samtale om døden.

Hvor kommer vi fra, hvad laver vi her og hvor skal vi hen bagefter? Store spørgsmål, som vi hverisær kæmper med. Vores begravelseskultur afspejler vores holdning til døden. Kulturen ændres i takt med den almindelige samfundsudvikling. Bedemanden kan være en god samtalepartner, når man skal danne sin egen holdning til døden.
Forbehold: Humor indgår i aktiviteten i passende omfang.

Brandkursus

Vil I gerne vide noget om, hvorfor ting brænder og mere vigtigt, hvordan man slukker noget som brænder, så skal I have et brandkursus.

På et sprog som I kan forstå vil I få en viden om, hvad brandtrekanten er, hvorfor der er forskel på hvor let forskellige ting brænder, og hvordan man slukker forskellige småbrande.

Førstehjælp

Har jeres klasse haft førstehjælp?

Da det er et lovkrav, at alle skoler skal have førstehjælpsundervisning, men få skoler rent faktisk prioriterer det, tilbyder vi forskellige kurser på jeres præmisser.

Ønsker I lidt eller meget, livreddende førstehjælp, eller førstehjælp ved tilskadekomst. Vil I gerne vide, hvordan man bruger en hjertestarter, eller måske lære, hvordan man yder hjerte-lunge-redning, så kontakt Kæmp for livet, og vi finder i fællesskab ud af tid, indhold og pris.

Lokale virksomheder og foreninger

I den vedhæftede oversigt kan du finde kontaktoplysninger på nogle af de lokale virksomheder og foreninger, som er interesseret i et samarbejde med skolerne.

Oversigten blev lavet i forbindelse med et lokalt ‘speeddating-arrangement’ mellem skoler/ungdomsuddannelser og lokale virksomheder/foreninger den 19. marts 2015, som Entreprenørskabsskolens Samarbejdsforum stod bag.

Naturvejledning, friluftliv og lejrskole på Naturcenter Harrild Hede og ved Damhus i Hastrup Plantage

Naturcenter Harrild Hede tilbyder daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser naturskoleaktiviteter, der giver naturoplevelser, fysiske udfordringer, samarbejde og læring. Der er mulighed for en lang række emner og aktiviteter, og de kan kombineres med vore lejrskoletilbud.

Et naturskolebesøg bør indgå i et planlagt forløb på skolen eller institutionen, så man får mest muligt ud af timerne på naturcenteret. Nogle forløb indeholder forslag til forberedelse og efterbehandling.

Her kan du se alle mulighederne samt nogle af de nyhedsbreve, der er sendt ud til kommunens skoler og institutioner: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/undervisning/naturskoler/midtjylland/naturcenter-harrild-hede/

Road Show ‘Ung med diabetes’

Diabetesforeningen gennemførte i 2015, Road Showet ’Ung med diabetes’, på 32 skoler/gymnasier i Danmark. 1.647 børn og unge blev mødt af Road Showet.

Road Showet udføres af 2 unge, der på 90 minutter serverer en cocktail af: Fakta om diabetes (fokus på type 1-diabetes), personlige fortællinger om vilkår for personer med diabetes samt aktiviteter, der involverer publikum i vilkår for personer med diabetes.

Frivillige med type 1-diabetes (fortrinsvis studerende) sendes på kursus som forberedelse til Road Showet. Tilbagemeldinger fra lærerne på skoler og gymnasier viser, at Road Showet er aktuelt i forhold til biologiundervisning – også på gymnasialt plan, samt at det er en god støtte til klasser med elever, der har diabetes.

Få en smagsprøve på Road Showet via følgende link:
http://www.diabetes.dk/diabetesforeningen/om-diabetesforeningen/kampagner/roadshow-ung-med-diabetes.aspx

Road Showet kan bestilles pr. mail ved Frivillighedskonsulent, Miriam Munksgaard: mim@diabetes.dk eller på tlf. 41 91 88 08.

Skoleklovnen Koko

Skoleklovnen Koko møder op i 0. og 1. klasser med det primære formål, at vise eleverne, hvor lidt der egentlig skal til at forstyrre undervisningen.

Ideen er via figuren Koko, at få elevernerne til at reflektere over uro i klassen, respekt for andre, mobning mm
Eleverne må ikke vide andet, end at der kommer en ny elev i klassen den dag, Skoleklovnen Koko kigger ind.

Koko skal undersøge, om den kan gå i en almindelig skole – frem for den klovneskole, som den normalt går på.

Se evt: https://www.facebook.com/skoleklovnenkoko

Ungdomsskolefag som valgfag

Luft i skoledagen for elever, der har svært ved at klare lange skoledage!
Alternative tilbud til elever, som ikke tænder på skolens valgfagstilbud!

Ungdomsskolens undervisning ligger om aftenen og der kan laves individuelle aftaler om at elever opfylder deres undervisningspligt ved at tage et fag eller to i ungdomsskolen i stedet for et valgfag i folkeskolen. Der aftales specifikt i hvert enkelt tilfælde mellem skolens ledelse og ungdomsskolens afdelingsleder.
Ungdomsskolens fag kan ses på www.usk.dk.
Ungdomsskolen følger op på fremmøde og fremsender et bevis på elevens deltagelse. Beviset vedlægges elevens afgangsbevis fra skolen.