ÅbenSkole

Ikast-Brande Kommune

Lokale virksomheder og foreninger

I den vedhæftede oversigt kan du finde kontaktoplysninger på nogle af de lokale virksomheder og foreninger, som er interesseret i et samarbejde med skolerne.

Oversigten blev lavet i forbindelse med et lokalt ‘speeddating-arrangement’ mellem skoler/ungdomsuddannelser og lokale virksomheder/foreninger den 19. marts 2015, som Entreprenørskabsskolens Samarbejdsforum stod bag.

Naturvejledning, friluftliv og lejrskole på Naturcenter Harrild Hede og ved Damhus i Hastrup Plantage

Naturcenter Harrild Hede tilbyder daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser naturskoleaktiviteter, der giver naturoplevelser, fysiske udfordringer, samarbejde og læring. Der er mulighed for en lang række emner og aktiviteter, og de kan kombineres med vore lejrskoletilbud.

Et naturskolebesøg bør indgå i et planlagt forløb på skolen eller institutionen, så man får mest muligt ud af timerne på naturcenteret. Nogle forløb indeholder forslag til forberedelse og efterbehandling.

Her kan du se alle mulighederne samt nogle af de nyhedsbreve, der er sendt ud til kommunens skoler og institutioner: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/undervisning/naturskoler/midtjylland/naturcenter-harrild-hede/

Stenalderjæger I – Uroksejagten

Kom med tilbage til stenalderen! Oplev, hvordan
man jagede. Se hvilke våben og redskaber, der
blev brugt. Og find ud af hvilke dyr, der blev
jaget.

MUSEUMSBESØGETS INDHOLD

Klosterlund Museum er kendt for de mange
spændende stenalderfund.
Undervisningsforløbet kombinerer vidensformidling og introduktionen til ægte genstande
fra stenalderen med inddragelsen af elevernes
forestillingsevne og indlevelse gennem leg og
bevægelse.
Først laver vi jagtamuletter af ting fra naturen. Så drager vi ud i skoven på uroksejagt,
mens vi forestiller os, hvordan skoven så ud i
jægerstenalderen. Hvordan ville vi være klædt?
Hvilke våben og redskaber ville vi have med?
Hvilke dyr kunne vi jage?
Til slut besøger vi den lille museumsbygning
i Stenholt Skov, hvor vi ser de ægte fund fra
stenalderen, rører ved den skarpe flint og relaterer til vores oplevelser på uroksejagten.

EMNER

• Livet i stenalderen og samspillet mellem
mennesker og natur.

FORMÅL

• At stifte bekendtskab med nogle af de
allerførste mennesker i
Danmark.
• At skabe indlevelse i en anden tid med
helt andre livsvilkår og indbyde til dialog
om fortiden med udgangspunkt i sanselige
oplevelser og konkrete genstande.

LÆRINGSMÅL

• Eleverne kan sammenligne deres
egen hverdag med hverdagen i
jægerstenalderen.
• Eleverne kan indsamle og sortere
genstande fra naturen omkring dem.
• Eleverne kan sammenligne tidlige tiders
familie, slægt og fællesskaber med eget
liv.

RAMME
1 time før besøget
2 timer under besøget
1-2 timer efter besøget

SE MERE PÅ: museummidtjylland.dk/skoler-og-institutioner/

Ungdomsskolefag som valgfag

Luft i skoledagen for elever, der har svært ved at klare lange skoledage!
Alternative tilbud til elever, som ikke tænder på skolens valgfagstilbud!

Ungdomsskolens undervisning ligger om aftenen og der kan laves individuelle aftaler om at elever opfylder deres undervisningspligt ved at tage et fag eller to i ungdomsskolen i stedet for et valgfag i folkeskolen. Der aftales specifikt i hvert enkelt tilfælde mellem skolens ledelse og ungdomsskolens afdelingsleder.
Ungdomsskolens fag kan ses på www.usk.dk.
Ungdomsskolen følger op på fremmøde og fremsender et bevis på elevens deltagelse. Beviset vedlægges elevens afgangsbevis fra skolen.