ÅbenSkole

Ikast-Brande Kommune

Naturvejledning, friluftliv og lejrskole på Naturcenter Harrild Hede og ved Damhus i Hastrup Plantage

Naturcenter Harrild Hede tilbyder daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser naturskoleaktiviteter, der giver naturoplevelser, fysiske udfordringer, samarbejde og læring. Der er mulighed for en lang række emner og aktiviteter, og de kan kombineres med vore lejrskoletilbud.

Et naturskolebesøg bør indgå i et planlagt forløb på skolen eller institutionen, så man får mest muligt ud af timerne på naturcenteret. Nogle forløb indeholder forslag til forberedelse og efterbehandling.

Her kan du se alle mulighederne samt nogle af de nyhedsbreve, der er sendt ud til kommunens skoler og institutioner: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/undervisning/naturskoler/midtjylland/naturcenter-harrild-hede/

Understøttende undervisning ved Ikast-Brande Gymnasium

Ikast-Brande Gymnasium tilbyder flere former for understøttende undervisning. Den understøttende undervisning kan være i forskellige fag ude på skolerne – herunder bl.a. hjælp til projektopgaver, musik, idræt, it og kinesisk. Eller temaprægende oplæg fx om hvordan livet som professionel spiller i FCM kombineres med uddannelsen på gymnasiet. Det kan også være besøg på gymnasiet, hvor folkeskolens elever fx kan deltage i et tværfagligt science-temaforløb eller spille et samfundsvidenskabeligt FN-simuleringsspil.

Ungdomsskolefag som valgfag

Luft i skoledagen for elever, der har svært ved at klare lange skoledage!
Alternative tilbud til elever, som ikke tænder på skolens valgfagstilbud!

Ungdomsskolens undervisning ligger om aftenen og der kan laves individuelle aftaler om at elever opfylder deres undervisningspligt ved at tage et fag eller to i ungdomsskolen i stedet for et valgfag i folkeskolen. Der aftales specifikt i hvert enkelt tilfælde mellem skolens ledelse og ungdomsskolens afdelingsleder.
Ungdomsskolens fag kan ses på www.usk.dk.
Ungdomsskolen følger op på fremmøde og fremsender et bevis på elevens deltagelse. Beviset vedlægges elevens afgangsbevis fra skolen.