ÅbenSkole

Ikast-Brande Kommune

Begravelse, Tid og rum til samtale om døden.

Hvor kommer vi fra, hvad laver vi her og hvor skal vi hen bagefter? Store spørgsmål, som vi hverisær kæmper med. Vores begravelseskultur afspejler vores holdning til døden. Kulturen ændres i takt med den almindelige samfundsudvikling. Bedemanden kan være en god samtalepartner, når man skal danne sin egen holdning til døden.
Forbehold: Humor indgår i aktiviteten i passende omfang.

Bliv klogere på bygge- og anlægsbrancen

Vi laver skoler og skybrudssikringer, motorveje og modebutikker, køkkener og kloakker, carporte og kantsten – og vi vil gerne vise dig hvordan.

Dansk Byggeri har oprettet en helt ny skolekontakt, hvor du kan få hjælp til at inddrage bygge- og anlægsbranchen i din undervisning. Vi har lavet materialer, der kan sættes direkte på skoleskemaet eller pakkes ned i skoletasken og tages med ud til en virksomhed. Vi har også samlet idéer og inspirationsmateriale, der kan klæde dig på til at vide mere om branchen.

Vi har oprettet en helt ny virksomhedsbank, hvor du kan finde virksomheder i dit lokalområde, der gerne vil samarbejde med skoler. Så kom med ind bag byggepladsens hegn og oplev vores hverdag og bliv klogere på os.

Find materialer, virksomhedsbank og meget andet på

www.danskbyggeri.dk/skolekontakt

Brandkursus

Vil I gerne vide noget om, hvorfor ting brænder og mere vigtigt, hvordan man slukker noget som brænder, så skal I have et brandkursus.

På et sprog som I kan forstå vil I få en viden om, hvad brandtrekanten er, hvorfor der er forskel på hvor let forskellige ting brænder, og hvordan man slukker forskellige småbrande.

Doku med iPad

På kurset arbejder eleverne med at formidle informationer og følelser gennem en dokumentarfilm.
Dokumentarfilmen har kronede dage i Danmark, hvor der eksperimenteres meget med forskellige former og indhold. Der arbejdes også meget med dokumentarfilm i skolen, og vi er ofte blevet bedt om at oprette kurser i denne genre. Det har vi gjort med dette kursus, hvor vi fokuserer på den personlige historie.

På kurset arbejder eleverne i tremandsgrupper og får erfaringer med, hvordan man kan udnytte iPad’ens muligheder bedst muligt.

Eleverne arbejder med at formidle informationer og følelser gennem en dokumentarfilm. De optager et interview, underbygger det med billeder og får indblik i genrens optagerutine.

Dokumentar – den personlige historie

På kurset får eleverne indsigt i forskellige dokumentargenrer og får materialer og inspiration til at producere deres egen dokumentarfilm.

Dokumentarfilmen har kronede dage i Danmark, hvor der eksperimenteres meget med forskellige former og indhold. Der arbejdes også meget med dokumentarfilm i skolen, og vi er ofte blevet bedt om at oprette kurser i denne genre og det har vi gjort med dette kursus, hvor vi fokuserer på den personlige historie.

Filmfotografi – hands on!

Lær at arbejde med kameraet til film- og videoproduktion. På kurset får eleverne praktisk og teoretisk indsigt i fotografens arbejdsmetoder, og de arbejder selv med kamera, lys, lyd m.m. for at producere en film.

En filmfotograf arbejder inden for alle genrer. Filmfotografen arbejder tæt sammen med blandt andet instruktøren om, hvordan filmens udtryk skal være: både æstetisk, teknisk, økonomisk og praktisk. Det vil sige lige fra forproduktionen til det sidste skud er i kassen. Fotografen arbejder blandt andet med, hvad der skal ses i billedet, hvordan kameraet skal bevæges, og hvordan lys og farver skal skabe filmens stemning.

Filmlejrskole

En filmlejrskole er den “fulde pakke”. I et rigtigt filmstudie, sammen med fire proffe filmfolk kommer I igennem en rigtig filmproduktion.

Hvad er en Filmlejrskole?
På en Filmlejrskole på Station Next kan almindelige 7.-10. klasser selv producere en film i et forløb, der kommer så tæt på den professionelle virkelighed som muligt.

I laver forberedelserne hjemme i klassen over et længere forløb ved hjælp at vores online værktøj Filmlinjen.dk. En til to uger før Filmlejrskolen får I besøg af jeres producer, som sikrer, at I er bedst muligt forberedt.

Selve Filmlejrskolen er et fire dages internatophold. I bor på vandrehjemmet Belægningen, som er nabo til Station Next. På de fire dage producerer I jeres film under vejledning af 4 professionelle filmfolk i verdens eneste professionelle filmstudie til unge!

Udover filmen laver I også mange andre mindre produktioner fx bagom film, voxpop, trailer, fraklip, plakat og grafik til web.

Det er hårdt, det er sjovt, og det giver indsigt og blod på tanden til selv at producere film hjemme i klasserne i forbindelse med andre projekter.

Filmuge på skolen med seks klasser – Dokumentar

En uge med film på skolen (5 dage) med kortfilm fiktion, lærerkursus og proffe filmfolk.

En filmuge er en samlet platform for filmproduktion, som giver eleverne de bedst mulige forudsætninger for at arbejde med kravene til produktion og genrekendskab, samt kompetencer til at kunne bruge det f.eks. i projektugen og kulturfagsprøven.

Filmproduktion er en attraktiv arbejdsform for mange elever, hvor der samtidigt opfyldes mange faglige mål og produktkrav. Kortfilmproduktion peger direkte ind i FFM for dansk og det tema, I vælger for filmene, kan med fordel være tværfagligt.

Ordløse film
Det er altid befordrende for kreativiteten at få rammer at arbejde indenfor. For at fokusere på filmen som audiovisuelt medie er det en kondition, at elevernes film skal være ordløse. Det får helt naturligt eleverne til at tænke fortællingen mere i billeder og en understøttende lydside. De medvirkende karakterer skal desuden være på elevernes egen alder for at sikre, at eleverne kan spille rollerne realistisk.

Lærerkurset
Formålet med de 5 timers lærerkursus er, at I som undervisere bliver trygge og fortrolige med hele filmforløbet, så I selv kan være deltagende med eleverne og de proffe filmfolk gennem hele processen.

Elevforløbet
Projektet kickstartes med et fælles inspirationskursus (3 timer) for alle de deltagende klasser. Det primære formål med elevkurset er at skabe forståelse og engagement for projektet. En professional filminstruktør viser gode eksempler på ordløse film og inspirerer eleverne til at tænke i filmiske situationer, når der til sidst på kurset udvikles idéer til kortfilm på de mange filmhold.

Festival på skolen
I filmbranchen har man stolte traditioner for, hvordan man fejrer film. Så efter at have arbejdet fokuseret med filmproduktion en hel uge, skal den selvfølgelige have et publikum og fejres på behørig vis.

Varighed: 5 dage
Max deltagere: 160
Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin: 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde: Dansk – Fremstilling, Filmkundskab – Filmproduktion Geografi – Kommunikation, Medier – Medieproduktion, Samfundsfag – Sociale og kulturelle forhold
Fag: Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, It og medier, Medier, Samfundsfag, Geografi, Historie

Læringsmål
– At eleverne har indsigt i forskellige typer dokumentarfilm
– At eleverne efter forløbet forstår fagligheden og processen i en mindre dokumentarfilmproduktion og har tilegnet sig basiskompetencer til selv at producere en mindre produktion
– At produktionerne foregår på jeres eget udstyr, så I bliver fortrolige med det og selv kan arbejde videre i andre projekter.
– Åben skole: I får besøg af filmskabere PÅ skolen, og eleverne skal UD i lokalsamfundet og finde historier og medvirkende til deres små dokumentarfilm

Filmuge på skolen med seks klasser – Fiktion

En uge med film på skolen (5 dage) med kortfilm fiktion, lærerkursus og proffe filmfolk.

En filmuge er en samlet platform for filmproduktion, som giver eleverne de bedst mulige forudsætninger for at arbejde med kravene til produktion og genrekendskab, samt kompetencer til at kunne bruge det f.eks. i projektugen og kulturfagsprøven.

Filmproduktion er en attraktiv arbejdsform for mange elever, hvor der samtidigt opfyldes mange faglige mål og produktkrav. Kortfilmproduktion peger direkte ind i FFM for dansk og det tema, I vælger for filmene, kan med fordel være tværfagligt.

Ordløse film
Det er altid befordrende for kreativiteten at få rammer at arbejde indenfor. For at fokusere på filmen som audiovisuelt medie er det en kondition, at elevernes film skal være ordløse. Det får helt naturligt eleverne til at tænke fortællingen mere i billeder og en understøttende lydside. De medvirkende karakterer skal desuden være på elevernes egen alder for at sikre, at eleverne kan spille rollerne realistisk.

Lærerkurset
Formålet med de 5 timers lærerkursus er, at I som undervisere bliver trygge og fortrolige med hele filmforløbet, så I selv kan være deltagende med eleverne og de proffe filmfolk gennem hele processen.

Elevforløbet
Projektet kickstartes med et fælles inspirationskursus (3 timer) for alle de deltagende klasser. Det primære formål med elevkurset er at skabe forståelse og engagement for projektet. En professional filminstruktør viser gode eksempler på ordløse film og inspirerer eleverne til at tænke i filmiske situationer, når der til sidst på kurset udvikles idéer til kortfilm på de mange filmhold.

Festival på skolen
I filmbranchen har man stolte traditioner for, hvordan man fejrer film. Så efter at have arbejdet fokuseret med filmproduktion en hel uge, skal den selvfølgelige have et publikum og fejres på behørig vis.

Varighed: 5 dage
Max deltagere: 160
Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin: 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde: Dansk – Fremstilling, Filmkundskab – Filmproduktion Geografi – Kommunikation, Medier – Medieproduktion, Samfundsfag – Sociale og kulturelle forhold
Fag: Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, It og medier, Medier, Samfundsfag, Geografi, Historie

Læringsmål
– At eleverne efter forløbet forstår fagligheden og processen i en mindre filmproduktion og har tilegnet sig basiskompetencer til selv at producere en mindre produktion.
– At lærerne gennem kursus og materialer bliver trygge og fortrolige med processen, og at de kan være aktive med eleverne i processen.
– At produktionerne foregår på eget udstyr, så I bliver fortrolige med det I har, og så elever og lærere kan arbejde videre efter projektet er slut.

Fortræning til volleydagen for 8. årgang

Alle 8. klasser i kommunen mødes til volleydag lige før påskeferien.
En træner fra Ikast KFUM Volley er klar til at give jer et par lektioners forberedelse og et program til lærerne for de følgende undervisningsgange.
Et forløb fra vinterferien til påskeferien med volleyball vil være en udmærket forberedelse til turneringen. Her vil det være optimalt at få instruktørbesøg første gang og så få et program for de efterfølgende træninger.