ÅbenSkole

Ikast-Brande Kommune

Hvad er ÅbenSkole?

Ås er en forkortelse for ÅbenSkole. ÅbenSkole betyder, at skolerne i Ikast-Brande Kommune byder omverden ind i skolen. Med omverden mener vi lokalsamfundet – idrætsforeningerne, erhvervslivet, forældrene, bedsteforældrene, de frivillige foreninger, museerne og alt det andet kulturliv.

Vi åbner skolen op, fordi :
– skolernes omverden kan være med til at koble teori med praksis og bidrage til at understøtte elevernes læring
– skolernes omverden kan fremme den lokale sammenhængskraft og bidrage til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet og erhvervslivet og de muligheder, som det rummer

Siden www.ås.dk er en database, hvor vi samler alle de tilbud om samarbejde mellem skoler og deres omverden, der er i Ikast-Brande Kommune. Man kan som forening, kulturtilbud, erhvervsliv, forælder, bedsteforælder, mv. gå ind og tilbyde en aktivitet eller en facilitet. Medarbejdere på skolerne kan søge i disse aktiviteter.

www.ås.dk administreres af Ikast-Brande Kommunes skoleafdeling. Men de enkelte samarbejder indgås med de enkelte skoler.

 

Hvilke former for samarbejde kan være med i ÅbenSkole?
Alle! Der er ikke nogen aktiviteter, som er for små. Selve samarbejdet planlægges med en lærer eller pædagog, så du behøver ikke tænke så meget over det pædagogiske/ læringsmæssige i dit tilbud. Det skal de nok få på plads.

 Eksempler på samarbejde:
– Driver du virksomhed og har lyst til at give eleverne indblik i erhvervslivet? Måske er du brugsuddeler og har lyst til at medvirke i forløb om fx madspild, logistik eller varernes vej ’fra jord til bord’? Eller måske er du landmand og har lyst til at få besøg af en skoleklasse? Det kan også være, at du er tandlæge og vil være med til at lave et forløb om sund mad og drikke?

– Arbejder du som forælder med noget, som du har lyst til at fortælle dit barns klasse om? Måske arbejder du på en genbrugsstation og ved en masse om miljø og genbrug? Eller er bankansat og ved en masse om budgetter og økonomi? Er journalist på en lokalavis og ved noget om nyhedskriterier og om at skrive gode artikler?

– Er du medlem af en forening, og har du lyst til at udbrede kendskabet til den? Måske har du lyst til at åbne elevernes øjne for bueskydning, skak eller judo? Det kan også være at du er tilknyttet go-cartbanen og ved en masse om fartmåling og omdrejninger?

– Har du som bedsteforælder en interesse, som du har lyst til at dele med dit barnebarns klasse? Måske du brænder for håndarbejde eller 2. Verdenskrig? Eller rovfugle?

– Er du involveret i frivilligt arbejde, og har lyst til at fortælle om det? Hvad laver man mon i Dansk Røde Kors? Hvad er et asylcenter egentlig for noget? Hvorfor er der brug for frivillighed i Danmark?

– Har du en fed facilitet til rådighed som kunne være oplagt til en udflugt? Er du måske medlem af det lokale spejderkorps og har adgang til bål, rafter og kompas? Går du på jagt og kender til det bedste udsigtspunkt på heden, hvor man kan se rådyr fra?

Man kan også efterlyse aktiviteter eller faciliteter, fx:
– Hvis du som medarbejder på en skole står og mangler lige den aktivitet, som kan kobles med dit seneste faglige forløb? Eller mangler du en fed facilitet til den næste temadag?

 

Hvor ofte skal samarbejdet foregå?
Du bestemmer helt selv hvor ofte du vil samarbejde. Måske drejer det sig bare om en enkelt gang på en enkelt skole i en enkelt klasse. Eller måske har du tid og lyst til at samarbejde flere gange med den samme skole – eller med flere skoler. Det fastsætter du i samarbejde med skolernes ledelser.


Skal samarbejdet gælde for alle kommunens skoler?

Det bestemmer du helt selv! Måske vil du gerne være til rådighed for alle skolerne, kun for dem, der ligger tættest på, hvor du bor – eller måske vil du kun samarbejde med den klasse, dit eget barn går i, og det er bare helt ok! Når du opretter din aktivitet på ås.dk kan du oplyse, hvilke skoler du ønsker at samarbejde med.


Hvad tid på dagen skal samarbejdet foregå?
Som hovedregel skal samarbejdet foregå i skolernes undervisningstid, det vil sige mellem kl. 8.00 – 17.00.


Hvad med løn?

Aktiviteterne i ÅbenSkole er som hovedregel ulønnede. Du kan derfor som udgangspunkt ikke forvente løn. Der er mulighed for betaling af materialer. Tal med skolens leder om, hvilke muligheder der er.


Hvad kan jeg forvente i et samarbejde under ÅbenSkole?

Du kan forvente, at der altid er en lærer eller pædagog til stede, som har ansvaret for eleverne. Du står altså ikke på noget tidspunkt med 25 børn, som du har ansvaret for.

Jeg har flere spørgsmål om ÅbenSkole
Så er du velkommen til at kontakte skolelederen på den nærmeste skole for at få en uddybende snak om Åben Skole. Skolernes telefonnummer finder du på deres hjemmeside.

Du kan også kontakte kommunens skoleafdeling – se kontaktoplysninger nederst på ås.dk.


Hvordan opretter jeg min aktivitet på ås.dk?
Du skal starte med at oprette dig som bruger under ’Ny udbyder’. Du kan til hver tid rette i de oplysninger under ’Ret udbyder’. Herefter opretter du din aktivitet under ’Ny aktivitet’ og udfylder alle felterne. Hvis du senere vil rette i oplysningerne, gør du det under ’Ret aktiviteter’.

Du kan også oprette et ønske under ’Nyt ønske’, hvis du søger en aktivitet, facilitet eller måske materialer. Du kan se alle ønskerne under ’Ønskelisten’. Måske har du lige det, som folk efterlyser?